Specialisaties

Betrouwbare zorgprofessionals
Transparante tarieven
Persoonlijk contact
NBBU Certificering

De focus van Connected to Care ligt met name op de (forensische) GGZ en gehandicaptenzorg. Al onze begeleiders zijn ervaren en hebben kennis van moeilijk verstaanbaar gedrag. Omdat ze al een tijd meedraaien, is ook het uitvoeren van ADL en andere fysieke zorg voor hen niet onbekend.

Specialisaties in de zorg

Iedere ZZP begeleider in de gehandicaptenzorg heeft eigen krachten en talenten en deze zetten we dan ook graag in op de juiste locaties. Doordat wij onze mensen allemaal persoonlijk kennen vanuit het werkveld, weten wij goed waar wij iemand plaatsen en voorkomen we daarmee vaak “mis-plaatsingen”. Fijn voor de ZZP’er, fijn voor uw organisatie, maar vooral fijn voor de cliënt, want deze krijgt daardoor altijd de beste zorg en begeleiding.

Wat kunnen wij betekenen voor jou?

De zorgsector is een tamelijk uitgebreide arbeidssector met diverse specialismen. Ten eerste kun je het al onderverdelen in twee verschillende takken. Namelijk Zorg & Welzijn. Onder het kopje “zorg” zien zorgprofessionals met name verzorgende en verplegende beroepen. O.a. de verzorgende IG, verpleegkundige, artsen. In feite alle beroepsgroepen die eerder te maken krijgen met het stukje fysieke zorg en/of problematiek van de patiënt. Bij “welzijn” kun je denken aan een begeleider binnen de gehandicaptenzorg, (forensische) GGZ, orthopedagogen, psychologen en psychiaters. De beroepsgroepen die meer ondersteunen en behandelen van de mentale gezondheid van de cliënt.

Toch is en wordt dat lijntje steeds dunner. We zien, met name in de gehandicaptenzorg, steeds vaker ook de complexere fysieke zorg bij (de steeds ouder wordende) cliënten die óók veel begeleiding en aansturing nodig hebben op andere leefgebieden. Cliënten die niet zelfredzaam zijn in bijvoorbeeld zelfzorg en daarin aangestuurd en ondersteund moeten worden door een professional. Bijvoorbeeld tijdens het douchen, aantrekken van steunkousen, aansluiten sondevoeding, werken met tilliften, etc. Daarnaast kan er sprake zijn van (soms ernstige) gedragsstoornissen.

Bovenstaande vraagt steeds meer van onze begeleiders. Enerzijds wordt er van hen verwacht dat zij competent en capabel genoeg zijn om te allen tijde in te spelen en om te gaan met o.a. moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarbij komt ook steeds vaker de verwachting m.b.t. verpleegkundige handelingen.

Hierin zijn wij gespecialiseerd

De specialisaties van Connected to Care zijn tamelijk breed, maar onze focus ligt met name op de (forensische) GGZ en gehandicaptenzorg. Onze begeleiders zijn allemaal ervaren begeleiders met veel kennis van o.a. moeilijk verstaanbaar gedrag. Door hun “bak aan ervaring”, omdat ze al een tijd meedraaien binnen deze sector, is óók het uitvoeren van ADL en andere fysieke zorg voor hen niet onbekend. Dat maakt dat Connected to Care haar ZZP’ers heel breed kan inzetten. Van GGZ cliënt tot de EMB (ernstig meervoudig beperkte) cliënt.

Uiteraard heeft en zien wij bij iedere ZZP’er een eigen specialisme. Zo is de één ontzettend goed in het draaien van een groep op een dagbesteding, vanwege zijn of haar creativiteit en het bedenken van zinvolle dagbesteding voor iedere cliënt op individueel niveau. De ander is weer een heel zelfstandige duizendpoot, die op een complexere groep, waarbij je constant moet schakelen i.v.m. gedrag van bewoners. De één is een multitalent in 1-op-1 begeleiding. Weer een ander is een multitasker, een leider en kan ook als ZZP’er zijnde de kar trekken op een afdeling.

De ene begeleider is de andere niet. En dat zit ‘m niet in wel of niet goed zijn in je werk. Wel of niet vaardig en competent. Begeleiders hebben allemaal hun eigen kracht en talenten. Die talenten zetten wij graag in op de juiste plek. De juiste ZZP’er op de juiste locatie.

Oprechte betrokkenheid en liefde voor het vak

Een voetbalcoach kijkt waar welke speler het beste tot zijn recht komt. Dat is bij Connected to Care niet anders. Je wilt continu de juiste persoon op de juiste plek in het (werk)veld hebben. Dat is wat ons als bemiddelingsbureau uniek maakt. We voorzien een instelling of organisatie niet “zomaar” van de eerste de beste ZZP’er. Wij kennen onze mensen zelf vanuit het werkveld óf ze zijn aangedragen door één van deze mensen. Dat betekent dat de connectie en kennis van iemands manier van werken, krachten en talenten er al is. Dat maakt ons en onze ZZP’ers betrouwbaar.

Wil je meer weten over onze specialisaties? Neem dan gerust contact met ons op!