ZZP Verpleegkundige inhuren

Betrouwbare zorgprofessionals
Transparante tarieven
Persoonlijk contact
NBBU Certificering

Merk je ook de gevolgen van personeelstekorten in de verpleegkunde? Heb je dringend personeel nodig, maar ben je bang dat iemand simpelweg niet geschikt zal zijn? Bij Connected to Care kun je verpleegkundige ZZP’ers inhuren die door ons aan jouw organisatie worden gematcht. De juiste persoon op de juiste plek. Dit betekent dat jouw zorginstelling altijd eenvoudig en snel over ervaren verpleegkundigen beschikt.

ZZP Verpleegkundigen

Een verpleegkundige heeft als takenpakket het verlenen van verpleegkundige zorg aan patiënten of cliënten. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor het bewaken van de gezondheidstoestand van de patiënt en het uitvoeren van medische handelingen, zoals het toedienen van medicatie en het verrichten van wondverzorging. Ook het monitoren en interpreteren van vitale functies en het opstellen van verpleegplannen behoort tot de taken van een verpleegkundige. Daarnaast heeft een verpleegkundige een belangrijke rol in de begeleiding van patiënten en het geven van voorlichting en advies aan de patiënt en diens naasten. Ten slotte heeft een verpleegkundige ook een coördinerende rol in het zorgproces, waarbij hij of zij bijvoorbeeld samenwerkt met artsen en andere zorgverleners om de beste zorg voor de patiënt te bieden.


Connected to Care heeft zowel psychiatrisch verpleegkundigen als verpleegkundigen somatiek aan het werk.