Diensten

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vinden we het belangrijk om eerst het gesprek aan te gaan. Samen kunnen we dan de hulpvraag verhelderen. Wanneer we de hulpvraag goed helder hebben, kunnen we kijken hoe Connected to Care kan aansluiten.

Flexibele schil

Een pool van zorgprofessionals die makkelijk kunnen integreren op een afdeling om zowel de client als het behandelteam te kunnen ondersteunen waar nodig om de continuiteit van zorg in balans te houden.
flexibele schil zorg
zorg coach

Coaching

We helpen individuen of teams de doelen die zij zichzelf  hebben gesteld te bereiken (coaching on the job, teamcoaching).

Project opdrachten

Een proces waarbij binnen een bepaalde tijd wordt toegewerkt naar een gesteld doel.

zorg project
een op een begeleiding

1 op 1 begeleiding

Onze zorgprofessionals zorgen eerst voor  een stabiele en consequente relatie tussen zorgvrager en begeleider.

Hiermee werken we aan een duurzame relatie dat ruimte schept voor groei en ontwikkeling.

We kunnen ervoor kiezen om vanuit Connected to Care de casus geheel te begeleiden.  Een andere mogelijkheid is dat we samen met het bestaande behandelteam mee participeren.

Agressie en conflicthantering

Wij leren professionals in de zorg effectief om te gaan met de verschillende uitingsvormen van agressie, aan de hand van trainingen, coaching en begeleiding. 

Het maken van duidelijke afspraken zorgt ervoor dat een team of individu agressief gedrag succesvol kan reduceren en voorkomen. Dit vergroot werkplezier, geeft energie en zorgt voor minder uitval. 

Kortom: een veilig werk-en leefklimaat is waar wij voorstaan.

agressie en conflicthantering

Connecten?

Om je verder te helpen gaan we graag de connectie met je aan!